TwitterRssFacebook
Nieuwe vermelding

rieofferte

Posted by in on 9-20-16

rieofferte

Offerte aanvragen voor de ri & e
De veiligheid en gezondheid van uw werknemers is een belangrijk onderdeel van een bedrijfsplanning. Sterker nog, u bent als werkgever verplicht om een risico inventarisatie en evaluatie uit te laten voeren. Hiermee kunnen de gezondheid en veiligheid van werknemers bevorderd worden. Een arbodienst of arbodeskundige kan deze inventarisatie uitvoeren. Er kan dan gekeken worden of er onderdelen van het werk of bedrijf zijn die ongezond of gevaarlijk zijn. Als er risico’s worden geconstateerd, dan is het aan het bedrijf waar de rie heeft plaatsgevonden, om actie te ondernemen. Dit moet in een Plan Van Aanpak worden omschreven. Zoals u ziet is een ri en e feitelijk onmisbaar voor een bedrijf.

Additional Info

Submit a Comment